Despacho de abogado Calixto Escariz
CALIXTO ESCARIZ

Con máis de vinte anos de actividade, Calixto Escariz é unha firma de servizos legais e oficina técnica de plan.

Fundado en 1996 en Vigo, durante os seus primeiros anos este despacho de avogados recolle a actividade do seu avogado titular, centrada en dereito forestal, sendo as Comunidades de Montes Veciñais en Man Común un dos seus principais clientes.

A partir de 2006, o despacho redacta instrumentos de plan en colaboración con técnicos de recoñecido prestixio, contando na actualidade cun equipo multidisciplinar de asesores xurídicos, arquitectos e enxeñeiros para o desenvolvemento de proxectos integrais de plan.

A día de hoxe, Calixto Escariz conta con preto dunha vintena de avogados especializados en dereito administrativo xeneral e de urbanismo e ordenación territorial, ademais de dereito penal, civil, laboral, fiscal, mercantil e de familia, todo iso a través dunha estrutura consolidada de oficinas repartidas por Galicia, Castilla-León, Asturias, Madrid, Sevilla y Valencia.

OS NOSOS ACENOS DE IDENTIDADE
Máis de 1.600 asuntos tratados ao ano avalan a profesionalidade e a calidade do noso equipo xurídico.
Recoñecemento adquirido tras varias décadas dedicadas á defensa dos intereses de particulares e entidades.
Respecto aos valores deontolóxicos na defensa de todos os nosos clientes e desenvolvemento de código de boas prácticas.
Despacho formado por unha vintena de licenciados en dereito con coñecementos específicos de cada área.
Cada caso é avaliado de maneira particular, valorando a súa viabilidade e adaptándonos ao perfil e necesidades de cada cliente.
ÁREAS DE ACTUACIÓN
  • Dereito administrativo xeneral: contratación e función pública, dereito normativo, patrimonio público e a súa xestión, expropiacións, medio ambiente…
  • Urbanismo e ordenación do territorio: plan urbanístico, disciplina urbanística, licenzas e autorizacións…
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

A Responsabilidade Social Corporativa mantén na súa base o cumprimento da lexislación aplicable, da lexislación non vinculante e dos códigos de boas prácticas de carácter voluntario, polo que a base da RSC é tamén a base de nosa propia actividade xurídica. Por iso, desde Calixto Escariz levamos a cabo os seguintes proxectos na devandita materia:

RSC

Colaboracións con entidades sen ánimo de lucro, como Cruz Roja, Unicef España e Cáritas.

RSC

Formación continuada do noso equipo en diversas materias, coa participación en congresos, xornadas …

RSC

Asesoramento a clientes en materia de RSC, verificando as normas obrigatorias e voluntarias de RSC.

RSC

Xestión de procedementos de admisión ou adxudicacións de contratos públicos en base aos valores de RSC.

iniciativa comunales

Socios da Iniciativa Comunal para o recoñecemento das Áreas Conservadas por Comunidades Locais (ICCA).