DEREITO PENAL

Esta área encárgase do asesoramento xurídico (defensa ou acusación particular), baseado no rigor técnico e o respecto ás garantías procesuais e dereitos fundamentais, en procedementos seguidos por todo tipo de delitos. En especial:

 • Delitos contra a vida, lesións, contra a liberdade e indemnidad sexuais, violencia de xénero, etc.
 • Delitos contra a liberdade (ameazas, coaccións?).
 • Delitos contra a honra (inxurias e calumnias).
 • Delitos contra o patrimonio (furtos, roubos, estafas, apropiación indebida, administración desleal, delitos societarios?).
 • Delitos contra a Facenda Pública e contra a Seguridade Social.
 • Delitos contra dereitos dos traballadores.
 • Delitos contra a ordenación do territorio, urbanismo, patrimonio histórico e o medio ambiente.
 • Delitos contra a seguridade colectiva (incendios, delitos contra a seguridade viaria?).
 • Falsidades documentais.
 • Delitos contra a administración pública.
 • Delitos contra a administración de xustiza.

Tamén se encarga de asuntos de dereito penal: defensa dos dereitos dos internos, recursos, xestión de permisos, progresión de grao penal, etc.