DEREITO MERCANTIL E DE CONSUMO

Desde esta área prestamos servizo de asesoramento en todo tipo de relacións societarias que poden ter lugar ao longo a vida dunha empresa:

  • Redacción e modificación de estatutos
  • Representación en Xuntas Xerais
  • Adquisicións, fusións ou escisións
  • Disolucións e liquidacións
  • Concurso de acredores

Ofrecemos un servizo profesional na negociación, formalización e resolución de contratacións:

  • Compravenda, arrendamento, renting ou leasing
  • Financiamento de subministración, de garantía (avais, hipotecas), de franquía, de obra, de propiedade intelectual ou industrial (patentes, marcas)

Así mesmo, encargámonos da xestión das relacións comerciais (con axentes comerciais, distribuidores ou mediadores), así como en todas as cuestións relativas ao dereito de comercio e consumo: asesoramento a consumidores e organizacións de consumidores, actualización de contratos á nova lexislación sobre consumidores.

Por último, contamos cunha ampla experiencia en Dereito Bancario e Financeiro (participacións preferentes, obrigacións subordinadas, produtos estruturados, swaps, Valores Santander, cláusulas adoito, …), encargándonos do asesoramento e a defensa xurídica tanto de particulares como de empresas.