La Xunta regula el aprovechamiento del carbono capturado en los montes gallegos

Análise do réxime establecido na Disposición Adicional Terceira bis da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia, introducida neste texto legal polo art. 22.19 da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de Medidas fiscais e administrativas de Galicia rubricada “Consideración de la cesión o mantenimiento del carbono almacenado en los montes como…