Abierto el plazo para solicitar ayudas para reparación de daños en establecimientos por incendios

Pola Orde da Consellería de Medio Rural de data 26 de decembro de 2017, publicada no DOG do 10 de xaneiro, desenvólvense determinados aspectos das axudas destinadas á reparación dos danos en establecementos comerciais, mercantís e industriais afectados polos incendios de outubro de 2017, entre eles: -En canto á bonificación dos tipos de xuro dos…